Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
el   »   ISO 22000/ISO 9001   »   Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης

1. Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000:2018).

2. Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 9001:2015).

Οι Κατάλογοι Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων και οι Κατάλογοι Αποσυρθέντων / Προσωρινά Ανακληθέντων Πιστοποιητικών γνωστοποιούνται κατόπιν έγγραφου αιτήματος.

3. Νέα Έκδοση του προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.

4. Νέα Έκδοση του προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2018