Διαπίστευση
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
el   »   ISO 22000/ISO 9001   »   Διαπίστευση

Το BIOHELLAS έχει διαπιστευτεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 ως Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 και Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 (Αρ. Πιστοποιητικού 826).

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ISO 22000

 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ISO 9001