Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
el   »   Ινστιτούτο BIOHELLAS   »   Ποιοί Είμαστε   »   Διαπιστεύσεις

 

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

1. Έγκριση του φορέα με την επωνυμία «ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε.» ως οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Από τις 11 Νοεμβρίου 2001 εγκρίθηκε η λειτουργία του φορέα με την επωνυμία Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε. που λειτουργεί με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας με έδρα την Αθήνα, ως Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής που προορίζονται να φέρουν ενδείξεις αναφερόμενες στο βιολογικό τρόπο παραγωγής τους μέχρι 10 Νοεμβρίου 2002.

ΦΕΚ 278/Β/07-3-02 ΑΡ.240903

Έγκριση του φορέα με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.» ως οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

ΦΕΚ 1495/29-11-02 ΑΡ.299891

 

2. Το Ε.ΣΥ.Δ. διαπιστεύει το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 17065:2012 να διενεργεί πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΡ. 106

 

3. Διαπίστευση του ΒΙΟ ΕΛΛΑΣ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000), ως Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000: 2005 (Αρ. Πιστοποιητικού 826)

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΡ. 826

 

4. Διαπίστευση του ΒΙΟ ΕΛΛΑΣ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001), ως Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (Αρ. Πιστοποιητικού 826)

 

           ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΡ. 826

 

5. Διαπίστευση του ΒΙΟΕΛΛΑΣ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012, για την επιθεώρηση και αξιολόγηση Κατάταξης Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών, αντίστοιχα.

 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΡ. 106

 

6. Έγκριση του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων της Βουλγαρίας με κωδικό καταχώρησης στον Κατάλογο Εγκεκριμένων Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης BG-ΒΙΟ-10.

 

 


 

7. Το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. (USDA) διαπιστεύει το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Α.Ε. “ΒΙΟΕΛΛΑΣ” σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αμερικάνικου προτύπου NOP να διενεργεί πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων.

 
           
 
 
 
 

            8. Διαπίστευση του BIOHELLAS σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC
            17020:2012 ως Φορέα Ελέγχου για Ανελκυστήρες και Ανυψωτικά μηχανήματα.              ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΡ. 1216