Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
el   »   Ινστιτούτο BIOHELLAS   »   Ποιοί Είμαστε   »   Συμμετοχή σε Έργα

 

 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ
Το πρόγραμμα υπάγεται στο:
 
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2000-2006» του Υπουργείου Ανάπτυξης (γενική γραμματεία έρευνας και τεχνολογίας) και έχει διάρκεια 24 μήνες.
 
 
ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ – ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Αναθέτων οργανισμός του έργου ήταν ο ΟΠΕΓΕΠ/AGROCERT. Το έργο υλοποιήθηκε την περίοδο 3/2004-3/2007. Συμμετέχων στο έργο ήταν και η εταιρεία ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε ενώ η BIOHELLAS ήταν ο Κύριος Συμβαλλόμενος.
 
Το έργο περιλάμβανε την πιλοτική εφαρμογή σε τρεις επιλεγμένες περιοχές κανόνων εκτροφής, κτηνιατρικών πρακτικών, γενικότερης διαχείρισης, μεταποίησης και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος, μέσα από τεχνικές οδηγίες που θα εκπονήθηκαν, αξιολογήθηκαν και τροποποιήθηκαν από την ομάδα έργου.
 
 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ 2000-2006 / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «INNACT-RWG 2002-2003» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο Αναθέτων οργανισμός του έργου ήταν η Περιφέρεια Δ. Ελλάδας. Το έργο υλοποιήθηκε την περίοδο 12/2002-12/2003.
Το έργο περιλάμβανε τη δημιουργία γραφείων εξυπηρέτησης πολιτών (citizen help desk) σε τρεις επιλεγμένες πόλεις της Δ. Ελλάδος.
 
Συμμετέχοντες στο έργο ήταν επίσης:
Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Πατρών - ΕΘΙΑΓΕ,
Αγροπεριβαλλοντική Ομάδα Βιοκαλλιεργητών Δυτικής Ελλάδας.
ΤΕΙ Μεσολογγίου
Ομοσπονδία Βιοκαλλιεργητών Ελλάδος
Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Ηλείας
Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αχαϊας
 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ (Sideritis sp.)
Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου του υποέργου:
Αντικείμενο της παρούσας πρότασης αποτελεί η λεπτομερής διερεύνηση φυτών του γένους Sideritis («Τσάϊ του βουνού»), το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο εμπορικά αρωματικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας, με σκοπό την ανάπτυξη αξιόπιστης μεθοδολογίας για την πιστοποίηση της προέλευσής τους. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί τόσο μορφολογική-βοτανική μελέτη όσο και προσδιορισμός της σύστασης των πτητικών συστατικών ελληνικών ειδών (αυτοφυών και καλλιεργούμενων) και αυτοφυών ειδών που προέρχονται από γειτονικές χώρες (π.χ. Τουρκία, Αλβανία κ.ά.). Από το σύνολο των αποτελεσμάτων των προαναφερόμενων διεργασιών θα δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων η οποία θα αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον έλεγχο της προέλευσης των ειδών Sideritis που διατίθενται στην αγορά και τον περιορισμό της νοθείας των ελληνικών ειδών από άλλα χαμηλότερης εμπορικής αξίας και ποιότητας. Παράλληλα το προς εκπόνηση ερευνητικό έργο θα αποτελέσει πρότυπο για τη διερεύνηση και άλλων αρωματικών φυτών μεγάλου εμπορικού ενδιαφέροντος.
 
Το έργο υλοποιήθηκε την περίοδο 01/07/2006 έως 31/1/2008 από την ΒΙΟHELLAS σε συνεργασία με το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.
 
REASEARCH ACTIVITIES REGARDING THE IMPACT OF THE LABEL BREEDING SYSTEM  ON SPECIAL POULTRY BREEDS (MEAT AND EGGS), AIMING TO DEVELOP THE INTERNAL MARKET FOR ORGANIC CERTIFIED POULTRY PRODUCTS
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στην Ρουμανία την περίοδο 03/2005 με 09/2006 και η χρηματοδότηση προήλθε από την Παγκόσμια τράπεζα (THE WORLD BANK).
 
Detailed description of project:
The project has as final goal the establishment of sustainable agricultural practices, diversified and focused on environment protection. These systems have to be economically feasible and to ensure the quality of the foodstuffs through the inspection and certification of the products according to the EEC Reg. 2092/91.
The Institute of Biology and Animal Nutrition– Balotesti is accredited for the research-development activity in animal science, sub-domain of animal biology and nutrition, functioning currently under the subordination of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Gheorghe Ionescu Sisesti” (AAFS).
BIO Hellas is an accredited inspection and certification body for organic products in Greece, Cyprus and Romania.
BIO AVIROM is a poultry farmers Association established through the Unit of Project Management Support for the Agricultural Services. Ten (10) members of the Association are participating to the project applying the EEC Reg. 2092/91 and the Romanian Laws for Organic poultry farming.
Each of these 10 units is inspected by agronomists and veterinarians (BIO Hellas’ stuff) in order to verify the conformity to above legislation. BIO Hellas provides a valid certificate to the conformed units for their products (chicken meat and eggs).