Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
Text/HTML

   

el   »   Βιολογικά Νέα
Βιολογικά Νέα
6/7/2017
Εγκρίθηκε από την ΕΕ η 1η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020. Έρχονται νέες δράσεις στα Βιολογικά

 

Την 28η Ιουνίου 2017 εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, βάσει του άρθρου 11 καν. (ΕΕ) 1305/2013, με την υπ’ αριθ. C(2017) 4571 final/ 28.06.2017 εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με το άρθρο 4§2 καν. (ΕΕ) 808/2014 κάθε Κράτος Μέλος μπορεί να προβεί ετησίως σε μια συνδυαστική πρόταση τροποποίησης του ΠΑΑ

συνέχεια...

 

16/11/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων ΥΠΑΑΤ

Τη Δευτέρα 7/11/2016 οι φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του ΥΠΑΑΤ σε συζήτηση σχετικά με την καταχώρηση δεδομένων στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων υπό τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπο Κασίμη και παρουσία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων κ. Φίλιππο Σέκκα.

συνέχεια...

 

31/5/2016
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη σύσταση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ με τη μορφή ένωσης νομικών προσώπων και με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στην ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ συμμετέχουν όλοι οι εγκεκριμένοι φορείς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για την πιστοποίηση των προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

συνέχεια...

 

5/5/2016
Νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2016/673 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

« Ο νέος εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/673 της Επιτροπής για την τροποποίηση του Καν.(ΕΚ) 889/2008 για τη βιολογική παραγωγή αφορά τη ζωική παραγωγή και τροποποιούνται τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ, VI και VIII του Καν. 889/2008 ».

29/12/2014
Νέος Κανονισμός EE αριθ. 1358/2014 (της 18ης Δεκεμβρίου 2014) τροποποιεί τον Καν.(ΕΚ) 889/2008. «Νέος Κανονισμός EE αριθ.
1358/2014 σχετικά με την βιολογική υδατοκαλλιέργεια που τροποποιεί τον Καν.(ΕΚ) 889/2008 κυρίως στα σημεία του άρθρου 25ε, 25στ, 25ια, 25ιβ, 25ιθ, προσθήκη του άρθρου 25ιβα ‘’ Ειδικοί κανόνες για τις τροφές των βιολογικών ιχθυδίων’’ και τροποποίηση των παραρτημάτων VII και XIIIα ».

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Σελίδα 4 από 14Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Περισσότερα Νέα...

Text/HTML


 

Text/HTML