Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
Text/HTML

   

el   »   Βιολογικά Νέα
Βιολογικά Νέα
10/10/2017
Νέα Εθνική Νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα

 

Εκδόθηκε νέα Εθνική Νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα, η ΥΑ αρ. 2543/103240 (ΦΕΚ 3529/Β/ 09.10.2017) με θέμα: «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 12.12.2008, σ. 25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες»

συνέχεια...

 

24/7/2017
Χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού μη βιολογικής παραγωγής κατά την περίοδο του μεταβατικού σταδίου

 

Σύμφωνα με διευκρινιστικό έγγραφο της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του ΥΠΑΑ&Τ στις 17/7/2017 και σε εφαρμογή των άρθρων 12 και 22 του Καν. (Ε.Κ) 834/2007 και 45 του Καν. (Ε.Κ) πλέον απαιτείται η χορήγηση άδειας παρέκκλισης πριν την σπορά συμβατικών σπόρων ή φύτευση συμβατικών κονδύλων πατάτας, για όλους τους παραγωγούς από την ένταξή τους στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων και μετά.

συνέχεια...

 

Σελίδα 3 από 14Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Περισσότερα Νέα...

Text/HTML


 

Text/HTML