Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Τα Νέα του BIOHELLAS
18/8/2004

Άδεια παρέκκλισης για τη χρήση σπόρου προς σπορά που δεν έχει παραχθεί με βιολογικό τρόπο.

Εκδόθηκε εγκύκλιος από το Υπουργείο Γεωργίας (με Α.Π. : 217002/ 27-2-2004) που αναφέρεται στη “Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Πολ/κού Υλικού παραγόμενου με βιολογικό τρόπο και τη διαδικασία παρέκκλισης”. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου υπάρχει βάση δεδομένων όπου καταχωρούνται οι εγκεκριμένοι προμηθευτές σπόρων προς σπορά καλλιεργούμενων φυτών ή/ και κονδύλων πατάτας που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: www.minagric.gr/greek/sp_biologikh.html

Ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν ή όχι καταχωρήσεις στη βάση δεδομένων οι παραγωγοί που δεν έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο βιολογικό σπόρο (καταχωρημένο στη βάση δεδομένων) θα πρέπει από εδώ και στο εξής να αιτούνται από τη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου την άδεια παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καν. 1452/ 2003.

Κάθε παραγωγός θα πρέπει στείλει συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου πριν από κάθε σπορά και μόνο για τη διάρκεια των περιόδων για τις οποίες η βάση δεδομένων έχει επικαιροποιηθεί.

Επιστροφή

Εκδόθηκε εγκύκλιος από το Υπουργείο Γεωργίας (με Α.Π. : 217002/ 27-2-2004) που αναφέρεται στη

Written By: SuperUser Account Number of Views: 2046