Τα Νέα του BIOHELLAS
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Τα Νέα του BIOHELLAS
6/4/2022

Εκπαίδευση στις νέες απαιτήσεις για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων

Από 1.1.2022 τέθηκε σε υποχρεωτική ισχύ ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 «για την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του Κανονισμού (Ε.Κ.) 834/2007».  

Το BIOHELLAS ο μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα σε συνεργασία με το IQS διοργανώνουν δύο προγράμματα εξ’ αποστάσεως ενημερωτικών σεμιναρίων με τη χρήση αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών στις νέες απαιτήσεις.


Διαβάστε όλο το δελτίο τύπου κάνοντας κλίκ εδω.

Επιστροφή

 

Θεματολογία :

  • 1οπρόγραμμα: Εκπαίδευση στις απαιτήσεις για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848 - (10 ώρες) - Κωδικός : BIO-01-2022.

  • 2ο πρόγραμμα: Μετάβαση στις νέες απαιτήσεις για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848 - (5 ώρες) - Κωδικός : BIO-02-2022.

 συνέχεια...   

Written By: Administrator Account Number of Views: 844