Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Τα Νέα του BIOHELLAS
9/7/2008

Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ..

Ένας νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός έρχεται μετά από 18 χρόνια να εκσυγχρονίσει τον Καν. ΕΕ 2092/91. Ο νέος Καν. 834/2007 «για την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων» με κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2092/91», τίθεται σε εφαρμογή από 01/01/2009.

Αν και το κείμενο του Κανονισμού δεν είναι πλήρες, καθώς δεν έχουν εκδοθεί τα αναλυτικά παραρτήματα, καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους (αγρότες, επιχειρηματίες, μελετητές κ.α), να ανατρέξουν στο κείμενό του, καθώς υπάρχουν κρίσιμες αλλαγές που είναι άμεσα εφαρμοστέες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site του ΒΙΟ Ελλάς.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ : Καν. 834/2007

Επιστροφή

Ένας νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός έρχεται μετά από 18 χρόνια να εκσυγχρονίσει τον Καν. ΕΕ 2092/91. Ο νέος Καν. 834/2007 «για την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων» με κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2092/91», τίθεται σε εφαρμογή από 01/01/2009.

Written By: SuperUser Account Number of Views: 1802