Demeter
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
el   »   Νομοθεσία / Κανονισμοί    »   Ξένα Πρότυπα   »   Demeter

 

Λίγα λόγια για τη Demeter


Η Βιοδυναμική γεωργία σύμφωνα με όσα ορίζουν τα πρότυπα της Demeter International, είναι ο τρόπος παραγωγής γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με τις αρχές που έθεσε ο Rudolf Stainer στις αρχές του 20ου αιώνα.

Το πιο σημαντικό προαπαιτούμενο για την μετατροπή μία μονάδας είναι το ενεργό ενδιαφέρον του υπευθύνου στους νόμους της φύσης και η θέληση για εργασία βάση αυτών στις καθημερινές δραστηριότητες. Είναι επίσης σημαντικό, ο παραγωγός θα είναι ανοιχτός σε μία ολοκληρωμένη άποψη του φυσικού κόσμου, ο οποίος επεκτείνεται πέρα από τη γνώση που λαμβάνεται καθαρά από τις φυσικές επιστήμες. Το φεγγάρι, ο ήλιος και τα άστρα, ή τα Βιοδυναμικά Παρασκευάσματα δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι τα μόνα που επηρεάζουν. Δουλεύοντας με τη Βιοδυναμική Μέθοδο, θα έχει ως αποτέλεσμα να εντοπιστούν νέες εμπειρίες από την αλληλεπίδραση με τους πλανήτες και το ζωικό βασίλειο.

Η γονιμότητα του εδάφους και η διαδικασία της ζωής μπορεί να δυναμώσουν και να εναρμονιστούν με τη χρήση των ειδικών παρασκευασμάτων τα οποίο φτιάχνονται από αχίλλεια, αγριοράδικο, χαμομήλι, τσουκνίδα, φλούδα βελανιδιάς, και βαλεριάνα κατά την επεξεργασία κομποστοποίησης, καθώς επίσης σε παρασκευάσματα για ψεκασμούς που γίνονται από κοπριά αγελάδας και τελικά εδαφικό χαλαζία.

Απαιτήσεις για την λήψη Πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα της Demeter.


Πριν αιτηθεί μία μονάδα για τη διεξαγωγή επιθεώρησης σύμφωνα με τα πρότυπα της Demeter, χρειάζεται να ελεγχθεί ότι τα πιο σημαντικά προαπαιτούμενα που περιγράφονται πιο κάτω ακολουθούνται ήδη, ή μπορούν να εκπληρωθούν στο μέλλον:

  • Μετατροπή ολόκληρης της μονάδας (συμπεριλαμβανομένων δευτερευόντων καλλιεργειών, ζωικού κεφαλαίου, περιοχές που παράγονται προϊόντα για ιδία κατανάλωσης, κτλ.)
  • Μηρυκαστικά ζώα είναι παρόν σε ετήσιες καλλιέργειες – η ελάχιστη απαίτηση είναι 0,2 ζωική μονάδα/ εκτάριο. 
  • Το λιγότερο μία εφαρμογή ανά έτος αγελαδινής κοπριάς σε κέρας και χαλαζία σε κέρας, καθώς επίσης σκόρπισμα των προετοιμασμένων κοπριών σε όλη την έκταση της μονάδας.
  • Όλες οι βιολογικές κοπριές (κοπριά στάβλων, κομποστοποιημένη κτλ.) πρέπει να επεξεργαστούν με τα παρασκευάσματα για κομπόστ. Το σύνθετο παρασκεύασμα μπορεί να διασκορπιστεί ως υποκατάστατο σε όλες τις περιοχές της εκμετάλλευσης, οι οποίες δεν έλαβαν κοπριά κατά τη διάρκεια του έτους.
  • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ποιότητας του σπόρου/ πολλαπλασιαστικού υλικού, πρέπει να είναι Demeter, ενώ αν δεν υπάρχει διαθέσιμο, τότε να είναι πιστοποιημένο βιολογικό. Συμβατικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν προηγουμένως έχει εκδοθεί έγγραφη άδεια της Demeter – International. Επεξεργασμένοι σπόροι απαγορεύονται αυστηρώς. 
  • Συμμόρφωση με τον κατάλογο εισροών που αναγράφονται στα επισυναπτόμενα των Προτύπων της Demeter, όπως η μη χρήση χαλκού σε λαχανικά. Απαγόρευση της μέγιστης χρήσης 3 kg χαλκού/ ha σε πολυετείς καλλιέργειες.
  • Κοπριά κότας μόνο από πιστοποιημένες βιολογικά μονάδες.
  • Βεβαίωση για απουσία ΓΤΟ για όλες τις εισροές με κίνδυνο γενετικής τροποποίησης.
  • Διαχωρισμός της ροής των προϊόντων σε όλα τα βήματα παραγωγής, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης, εξαγωγής – καθιέρωση ενός συστήματος με “lot number” απαιτείται για την ιχνηλασιμότητα ενός προϊόντος πίσω στην φάρμα κάθε φορά.
  • Συνήθως χρειάζονται τρία χρόνια για τη μετατροπή των αγροτεμαχίων ώστε να λάβουν πιστοποίηση Demeter. Το στάδιο μετατροπής μπορεί να μειωθεί εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι οι προηγούμενες μέθοδοι καλλιέργειας ήταν βιολογικές ή εκτατικές. Ένα έγκυρο πιστοποιητικό από έναν διαπιστευμένο βιολογικό φορέα επιθεώρησης είναι προαπαίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης επικοινωνήστε με το ΒΙΟ Ελλάς.

Πηγή http://www.Demeter.net