BioHellas > el > Νομοθεσία / Κανονισμοί > Ξένα Πρότυπα > BioSuisse
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
el   »   Νομοθεσία / Κανονισμοί    »   Ξένα Πρότυπα   »   BioSuisse

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ BIOSUISSE
 
Η αγορά των βιολογικών προϊόντων στην Ελβετία είναι αρκετά ώριμη και ο καθορισμός ενός καναλιού διάθεσης των προϊόντων σας σίγουρα έχει πολλά πλεονεκτήματα. Η εμπορία των πιστοποιημένων προϊόντων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ε.Κ. 834/2007, για τα βιολογικά προϊόντα είναι δυνατή, συνεπώς κάθε προϊόν που πιστοποιείται από το ΒΙΟ Ελλάς μπορεί να διατεθεί.

Παρόλα αυτά, η χρήση προϊόντων βάσει του προτύπου της Bio Suisse μετά από ελέγχους που έχουν διεξαχθεί από το ΒΙΟ Ελλάς, αποτελεί πλεονέκτημα για την αναγνώριση και αποδοχή τους στην αγορά της Ελβετίας.

Οι παραγωγοί, επεξεργαστές και έμποροι βιολογικών προϊόντων που επιθυμούν να λάβουν την έγκριση της Bio Suisse και να διαθέσουν το τελικό προϊόν με την σχετική επισήμανση, χρειάζεται να επικοινωνήσουν με έναν αδειοδοτημένο εκπρόσωπο της BioSuisse στην Ελβετία (ή κάποια επιχείρηση που έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να αποκτήσει την σχετική άδεια για εισαγωγή και διακίνηση προϊόντων εγκεκριμένων κατά BioSuisse), ο οποίος θα πραγματοποιήσει και την εισαγωγή.

Επιπλέον, όλες οι μονάδες στις οποίες θα παραχθεί, επεξεργαστεί ή μεταποιηθεί το προϊόν χρειάζεται να ελεγχθούν και για τα πρότυπα της BioSuisse (συμπλήρωση σχετικού εντύπου επιθεώρησης από το ΒΙΟ Ελλάς), ενώ η απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη πιστοποίησης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ε.Κ. 834/2007.

Χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι για να είναι δυνατή η έγκριση ενός προϊόντος από την BioSuisse απαιτείται η συνεργασία με αδειοδοτημένο εκπρόσωπο της BioSuisse στην Ελβετία, ο οποίος μπορεί να αιτηθεί για έγκριση των προμηθευτών του. Αυτό σημαίνει ότι διεθνείς μονάδες δεν μπορούν να αιτηθούν μόνοι τους απ’ ευθείας στην BioSuisse, αλλά ο αδειοδοτημένος εισαγωγέας στην Ελβετία που θα προωθήσει το αίτημά τους για έγκριση.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τα πρότυπα της Bio Suisse διαφέρουν από τις ελάχιστες απαιτήσεις των επίσημων κανονισμών όπως του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιολογικά προϊόντα Ε.Κ. 834/2007 σε ορισμένα σημεία που είναι σημαντικό να γνωρίζει και να τηρήσει μία μονάδα που επιθυμεί την έγκριση της Bio Suisse. Ωστόσο, η πιστοποίηση σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αποτελεί προαπαιτούμενο στοιχείο για να είναι δυνατή η τελική έγκριση από την Bio Suisse. Σημαντικές διαφορές, αλλά όχι και οι μοναδικές είναι:
 
  • Η ολιστική προσέγγιση της μονάδας (δηλαδή πρέπει να γίνεται διαχείριση ολόκληρης της μονάδας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της βιολογικής παραγωγής). Εάν υπάρχουν ζώα στην μονάδα, πρέπει η εκτροφή να συμμορφώνεται με τα βιολογικά πρότυπα (Ε.Ε. ή της IFOAM) ακόμα και εάν δεν διατίθενται ως βιολογικά.
  • Η ύπαρξη εκτάσεων που αφιερώνονται για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας είναι απαραίτητη σε ένα ποσοστό 7% της καλλιεργούμενης έκτασης.
  • Η εφαρμογή των θρεπτικών συστατικών γίνεται μέσω της επίβλεψης καταρτισμένων γεωτεχνικών ή της ύπαρξης αναλύσεων, ενώ έχουν θεσπιστεί ανώτατα όρια στην εφαρμογή των πολλών εισροών.
  • Απαίτηση για την χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι, μοσχεύματα κτλ.) είναι να είναι προϊόν που προέρχεται από βιολογικά πιστοποιημένες μονάδες ή σε περίπτωση χρήσης μη πιστοποιημένου υλικού να υπάρχει τεκμηρίωση ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι βιολογικοί σπόροι που δεν έχουν επενδυθεί με μη επιτρεπόμενες ουσίες. Επιπλέον σε μερικές περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η χρήση υβριδίων.
  • Μείωση της κατεργασίας του εδάφους και ύπαρξη ενός ποσοστού της καλλιεργούμενης έκτασης και για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα χωρίς καμία μηχανική ή κάθε άλλου είδους κατεργασία (τα αντίστοιχα αριθμητικά μεγέθη καταγράφονται στα αντίστοιχα πρότυπα).
  • Συγκεκριμένες απαιτήσεις για την εναλλαγή των καλλιεργειών.
  • Η μεταφορά των προϊόντων δεν πρέπει να πραγματοποιείται με αεροπλάνο.
Για περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτήσεις του προτύπου, επισκευτείτε τις σελίδες της ICB AG www.icbag.ch και της BioSuisse http://www.biosuisse.ch.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η αίτηση για έγκριση μίας επιχείρησης που εδρεύει εκτός της Ελβετίας πρέπει να γίνει επίσημα μέσω ενός εισαγωγέα στην Ελβετία. Αυτός ο εισαγωγέας πρέπει να είναι ήδη ή να βρίσκεται σε διαδικασία για να είναι κάτοχος άδειας χρήσης του σήματος (οφθαλμού) της BioSuisse. Αυτό το δικαίωμα είναι αποκλειστικό για τους εισαγωγείς στην Ελβετία που είναι κάτοχοι της άδειας χρήσης σήματος που εισάγουν τα προϊόντα.

Η έκδοση της τελικής απόφασης της BioSuisse, εκδίδεται περίπου 4-6 εβδομάδες μετά την λήψη όλων των απαραίτητων εγγράφων από τη BIOHELLAS. Σε περίπτωση που τα έγγραφα δεν είναι πλήρη ενδέχεται να καθυστερήσουν οι διαδικασίες ανασκόπησης και έκδοσης της τελικής απόφασης.

Οι διαδικασίες έγκρισης πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε έτος! Όλες οι επιχειρήσεις λαμβάνουν μία έγγραφη απόφαση έγκρισης από την BioSuisse ως επιβεβαίωση της συμμόρφωσης (ή μη) με τα πρότυπα της BioSuisse, μετά την διεξαγωγή του ελέγχου από τη BIOHELLAS.

 
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία πιστοποίησης μίας μονάδας σύμφωνα με τα πρότυπα BioSuisse, παρακαλώ επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο της BioSuisse (www.icbag.ch), ή επικοινωνήστε με κάποιον αδειοδοτημένο εισαγωγέα από την BioSuisse στην Ελβετία.