Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
el   »   Νομοθεσία / Κανονισμοί    »   Ειδικοί κανονισμοί   »   Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων

 

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

Το σύστημα κατάταξης ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα προέκυψε από την ανάγκη για αξιόπιστη πληροφόρηση, σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, εγκαταστάσεις και ανέσεις των τουριστικών καταλυμάτων. H πιστοποίηση ενός τουριστικού καταλύματος σε μία συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αποτελεί για τον επισκέπτη μια διαβεβαίωση ότι το κατάλυμα θα του παρέχει υπηρεσίες, σύμφωνες με τις καθορισμένες προδιαγραφές αυτής της κατηγορίας.


Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για το σύστημα κατάταξης τουριστικών μονάδων σε αστέρια και κλειδιά για Ξενοδοχεία και Ενοικιαζόμενα Δωμάτια αντίστοιχα βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή από την 1/1/2015.
Βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) που είναι σύμφωνα με το Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α 155) ο αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων, εκδίδει τα πιστοποιητικά κατάταξης βάσει Τεχνικής Έκθεσης που συντάσσεται από φορείς ειδικά διαπιστευμένους από το Ε.ΣΥ.Δ. για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων.


NEA ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η διαδικασία κατάταξης σύμφωνα με το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο είναι αποτέλεσμα ελέγχου υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων, αναφορικά με τα κτιριακά, τον εξοπλισμό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα κριτήρια αυτά ορίζουν την βαθμολογία κάθε καταλύματος που κατατάσσει το κατάλυμα στην ανάλογη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών.


Τα Ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων (5*) και κατώτατη την κατηγορία του ενός (1*) ενώ τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια - Διαμερίσματα κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε (5) κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός (1) κλειδιού.


Η διαδικασία αφορά τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα. Κάθε πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του και θα πρέπει να ανανεώνεται πριν την λήξη του.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο σύστημα κατάταξης και τη διαδικασία ένταξης ενός τουριστικού καταλύματος μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας http://www.hotel-biohellas.gr/

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ BIOHELLAS 

Το Ινστιτούτο BIOHELLAS, διαπιστευμένος φορέας από το Ε.ΣΥ.Δ. για την πιστοποίηση προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στον Τομέα των Τουριστικών Καταλυμάτων, προσφέρει υπηρεσίες επιθεώρησης και αξιολόγησης για την Κατάταξη Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών, σύμφωνα με το νέο σύστημα κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων.

Σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) που είναι ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης, το BIOHELLAS αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες επιθεώρησης και αξιολόγησης για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων στην επιθυμητή κατηγορία αστέρων ή κλειδιών. Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις των τουριστικών μονάδων και συντάσσει τεχνική έκθεση, την οποία υποβάλει στο ΞΕΕ για την έκδοση του πιστοποιητικού κατάταξης.

Παράλληλα με δραστηριότητές που επεκτείνονται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν κάθε σύγχρονη επιχείρηση στο κλάδο του Τουρισμού, το BIOHELLAS προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών πιστοποίησης όπως Πρότυπο ISO 9001 για την διασφάλιση της ποιότητας, ISO 22000 για την ασφάλεια τροφίμων, HACCP (Codex Alimentarius), BIOkouzina για τη πιστοποίηση Βιολογικών Α’ Υλών Μαζικής Εστίασης, Βιολογική γεωργία σε καλλιεργούμενες εκτάσεις εντός των τουριστικών επιχειρήσεων, κ.α., προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή μοριοδότηση και η βελτιστοποίηση λειτουργίας των καταλυμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο σύστημα κατάταξης και τα πλεονεκτήματα συνεργασίας με το Ινστιτούτο BIOHELLAS, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς ή με email στο: hotel@bio-hellas.gr και το εξειδικευμένο μας προσωπικό είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση χρειαστείτε.

 

Τηλέφωνο: 210 8211940
E-mail: hotel@bio-hellas.gr
www.hotel-biohellas.gr