Φυτική
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
el   »   Διαδικασία Ένταξης    »   Φυτική

Εάν επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα: 

  1. Υποβάλετε  στο BIOHELLAS την ΑΙΤΗΣΗ (Ε 400 - MS Word) , το έντυπο (Ε 400 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - MS Excel) και το "ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε 401 - MS Excel)" και την απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ). Την αίτηση καθώς και τα υπόλοιπα έντυπα ένταξης μπορείτε να παραλάβετε ταχυδρομικά ή και με φαξ, καθώς και από την ιστοσελίδα μας.  
  2. Παράλληλα θα ενημερωθείτε για το κόστος πιστοποίησης και για τον Κανονισμό Υπηρεσιών Πιστοποίησης που βρίσκεται αναρτημένος στο site μας.
  3. Τα παραπάνω έγγραφα ένταξης εκτός των άλλων, περιλαμβάνουν την περιγραφή της μονάδας και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Μαζί με τα έγγραφα ένταξης αποστέλλετε τη σύμβαση ,συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σε δύο αντίτυπα. Η σύμβαση συνάπτεται μόνο με έναν Ο.Ε.&Π. για το σύνολο της πρωτογενούς παραγωγής (εάν ο επιχειρηματίας επιθυμεί να εντάξει και ζωική παραγωγή).
  4. Στη συνέχεια, υποχρεούστε να προβείτε  στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς τις αρμόδιες αρχές, όπως αυτές προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία, εντός 10 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης καταθέτοντας το "ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ (ΕΓ Word)"

 

Έντυπα ένταξης μονάδας Φυτικής Παραγωγής