Στατιστικά Στοιχεία
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
el   »   Βιολογικά Προϊόντα - F.A.Q.    »   Στατιστικά Στοιχεία

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Η βιολογική γεωργία αναπτύσσει μια δυναμική τόσο σε ελλαδικό, όσο σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της IFOAM και της FiBL παγκοσμίως στο τέλος του έτους 2008 καλλιεργούνταν με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής 35.243.365 εκτάρια (ha) έκταση που αντιπροσώπευε το 0,82% της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης στις χώρες που ασκούσαν βιολογική γεωργία, ενώ ο αριθμός των βιοκαλλιεργητών ανέρχονταν στον αριθμό των 1.381.154.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο χρήσιμες πληροφορίες παρέχονται από το site organic-world.net και πιο συγκεκριμένα στη σελίδα:

http://www.organic-world.net/fileadmin/documents/statistics/data-tables/regions-statistics/europe-statistics/europe-development.xls

Από την αποτίμηση των στατιστικών στοιχείων προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα. Είναι εμφανής η αυξητική τάση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με βιολογική μέθοδο παραγωγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία αποδίδεται στους παρακάτω πίνακες γράφηματα (αν και η στατιστική επεξεργασία για το έτος 2009 δεν έχει ολοκληρωθεί). Η αύξηση είναι ευδιάκριτη και σε επίπεδο παραγωγών βιολογικών προϊόντων.

 

ΕΤΟΣ

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ΕΚΤΑΡΙΑ (ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ)

6.130.083

6.355.925

6.777.629

7.322.634

7.737.435

8.284.951

8.967.879

ΕΚΤΑΡΙΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ)

5.706.127

5.791.395

6.255.459

6.763.110

7.139.692

7.648.639

8.324.270

% ΤΩΝ ΚΑΛΛ. ΕΚΤΑΣΕΩΝ

(ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ)

3,14%

3,23%

3,50%

3,74%

4,03%

4,32%

4,70%

% ΤΩΝ ΚΑΛΛ. ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ)

1,25%

1,28%

1,37%

1,52%

1,62%

1,74%

1,88%

  

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 164.885 164.132 187.770 203.824 212.293 222.513 233.271
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 141.356 141.917 163.781 179.463 185.880 196.649 204.662

 

Η Ελλάδα έχει αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων σε σχέση με τις συνολικά καλλιεργούμενες εκτάσεις σε επίπεδο χώρας, ωστόσο υστερούμε αρκετά σε σχέση με αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς βρισκόμαστε στην 16 σε σύνολο 27 χωρών όσον αφορά το ποσοστό της βιολογικά καλλιεργούμενης έκτασης.

  ΧΩΡΑ ΕΚΤΑΣΗ (ha) % ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
1 Austria 491.825 17,44%
2 Sweden 336.439 10,79%
3 Estonia 87.346 9,63%
4 Latvia 161.625 9,11%
5 Czech Republic 341.632 8,04%
6 Italy 1.002.414 7,87%
7 Slovakia 140.755 7,27%
8 Portugal 229.717 6,61%
9 Finland 150.374 6,56%
10 Slovenia 29.838 6,10%
11 Denmark 150.104 5,64%
12 Germany 907.786 5,35%
13 Lithuania 122.200 4,61%
14 United Kingdom 737.631 4,57%
15 Spain 1.129.844 4,54%
16 Greece 317.824 3,84%
17 Hungary 122.816 2,90%
18 Luxembourg 3.535 2,70%
19 Netherlands 50.434 2,61%
20 Belgium 35.721 2,60%
21 France 580.956 2,12%
22 Poland 313.944 2,03%
23 Cyprus 2.322 1,59%
24 Ireland 44.751 1,08%
25 Romania 140.132 1,02%
26 Bulgaria 16.663 0,55%
27 Malta 12 0,12%
  Total 7.648.639 4,32%