Πώς Αναγνωρίζονται
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
el   »   Βιολογικά Προϊόντα - F.A.Q.    »   Πώς Αναγνωρίζονται

ΠΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ

Τα βιολογικά προϊόντα μπορούν να αναγνωριστούν από τις ενδείξεις που φέρουν στη σήμανσή τους (ετικέτα) και το Πιστοποιητικό που τα συνοδεύει.
 

Κατά την αγορά συσκευασμένων προϊόντων, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε η συσκευασία τους να είναι άθικτη (να μην έχει παραβιαστεί). Στην ετικέτα του προϊόντος θα πρέπει να φαίνονται τουλάχιστον οι παρακάτω ενδείξεις:

 • Η εμπορική ονομασία του προϊόντος και το στάδιο πιστοποίησής του (βιολογικού σταδίου - για προϊόντα που αποτελούνται από τουλάχιστον 95% συστατικά βιολογικής γεωργίας - ή υπό μετατροπή στην βιολογική γεωργία).Σημειώνεται ότι το ποσοστό αναφέρεται στο σύνολο των συστατικών γεωργικής προέλευσης, δηλαδή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς το νερό, το αλάτι και τα περισσότερα πρόσθετα.

 

 • Τα συστατικά του προϊόντος και αν αυτά έχουν παραχθεί με βιολογικές μεθόδους. Συνήθως, τα βιολογικά συστατικά κάθε προϊόντος σημαίνονται με αστερίσκο (*), ο οποίος παραπέμπει στη φράση «προϊόν βιολογικής γεωργίας» ή η λέξη «βιολογικό». Όταν οι αναφορές για το βιολογικό τρόπο παραγωγής γίνονται μόνο στον κατάλογο των συστατικών του προϊόντος και όχι στην ονομασία του προϊόντος, τότε, πρόκειται για συμβατικό προϊόν που απλώς περιέχει ορισμένα συστατικά βιολογικής γεωργίας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αναγράφεται στον κατάλογο η περιεκτικότητα του προϊόντος σε βιολογικά συστατικά (εκφρασμένη ως ποσοστό επί τοις εκατό % επί του συνόλου της ποσότητας των συστατικών γεωργικής προέλευσης).  

 

 • Η επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης που παρασκεύασε, τυποποίησε ή/και διακίνησε το προϊόν.

 

 • Το νέο λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική γεωργία, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε προϊόντα που περιέχουν τουλάχιστον 95% βιολογικά συστατικά.

 

 • Ο Ευρωπαϊκός Κωδικός που έλεγξε και πιστοποίησε την επιχείρηση που διενήργησε τον τελευταίο χειρισμό στο προϊόν, ώστε να είναι δυνατό να επισημαίνει και να διακινεί το προϊόν με αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής (ο Ευρωπαϊκός Κωδικός του BIOHELLAS είναι GR-BIO-03), στο ίδιο οπτικό πεδίο με το νέο λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική γεωργία.

 

 • Η προέλευση των συστατικών του προϊόντος (π.χ. Γεωργία ΕΕ, Γεωργία εκτός ΕΕ ή η χώρα προέλευσης), ακριβώς κάτω από το νέο Ευρωπαϊκό Κωδικό του Οργανισμού Ελέγχου.

 

 • Το λογότυπο του Φορέα Πιστοποίησης (λογότυπο BIOHELLAS) που ελέγχει και πιστοποιεί την επιχείρηση στο ίδιο οπτικό πεδίο με το νέο λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική γεωργία.

 

   Ελάχιστες απαιτήσεις επισήμανσης

 

 

 Λογότυπο BIOHELLAS          Νέο Λογότυπο Ευρωπαϊκής Ένωσης

                                               Κωδικός ΟΕΠ

                                               Γεωγραφική ένδειξη πρώτων υλών

                                                  

Κάθε προϊόν βιολογικής γεωργίας, για να μπορεί να διατεθεί ως βιολογικό, υπό μετατροπή στην βιολογική γεωργία ακόμη και συμβατικό με ορισμένα βιολογικά συστατικά, είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό.

Κατά την αγορά μη τυποποιημένων (χύμα) προϊόντων βιολογικής γεωργίας (π.χ. από λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων), ο καταναλωτής θα πρέπει να επιβεβαιώνεται πως πρόκειται για βιολογικά είδη, ελέγχοντας το Πιστοποιητικό που τα συνοδεύει. Στο Πιστοποιητικό είναι απαραίτητο να φαίνεται:

 • Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης (π.χ. BIOHELLAS).
 • Η επωνυμία, η διεύθυνση και ο κωδικός πιστοποίησης της επιχείρησης που διακινεί το προϊόν.
 • Η δραστηριότητα της επιχείρησης (π.χ. εμπορία).
 • Τα πιστοποιημένα είδη που διακινούνται από την επιχείρηση και το στάδιο πιστοποίησής τους (π.χ. βιολογικό ή υπό μετατροπή).
 • Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ημερομηνία λήξης του.

Σημειώνεται πως κάθε επιχείρηση που παράγει ή/και διακινεί βιολογικά προϊόντα, είτε αυτά διατίθεται συσκευασμένα είτε όχι, θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ, το οποίο να περιλαμβάνει όλα τα είδη βιολογικής γεωργίας που χειρίζεται.