Πως Παράγονται
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
el   »   Βιολογικά Προϊόντα - F.A.Q.    »   Πως Παράγονται

ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ

 
Η βιολογική γεωργία - κτηνοτροφία είναι ήπια μέθοδος παραγωγής τροφίμων. Για την καλλιέργεια των φυτών απαγορεύεται η χρήση συνθετικών-χημικών λιπασμάτων και εντομοκτόνων, ορμονών κ.τ.λ., ενώ χρησιμοποιούνται υλικά που απαντώνται στη φύση, όπως ορυκτά, φυτικά υπολείμματα και κοπριά. Η βιολογική μέθοδος παραγωγής λαμβάνει μέριμνα για τη διατήρηση και αύξηση της γονιμότητας του εδάφους υιοθετώντας μια σειρά τεχνικών, όπως κατάλληλο πρόγραμμα αμειψισποράς (εναλλαγή καλλιεργειών), αγρανάπαυση (ή ακαλλιέργεια), χλωρή λίπανση, εφαρμογή ζωικής κοπριάς ή άλλων οργανικών υλών. 
 

Η καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών βασίζεται αφενός μεν στη λήψη προληπτικών μέτρων (καλλιέργεια κατάλληλης ποικιλίας, αμειψισπορά, λήψη μέτρων για διατήρηση ή/και ενίσχυσης της δράσης φυσικών εχθρών, κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές κτλ), αφετέρου δε, στην εφαρμογή κατάλληλων - μη χημικών- φυτοπροστατευτικών προϊόντων που επιτρέπονται από τη νομοθεσία, η οποία διέπει την παραγωγή των βιολογικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα χαλκός, σκευάσματα θείου, φυσικά εντομοκτόνα, χρήση μικροοργανισμών ή ουσιών που παράγονται από μικροοργανισμούς κτλ. Ο έλεγχος των ζιζανίων γίνεται μέσω της κατεργασίας τους εδάφους, της εφαρμογής κατάλληλου προγράμματος αμειψισποράς, τη χρήση καταστροφέα ή τη χρήση φλόγας. Δεν επιτρέπεται η χρήση ζιζανιοκτόνων.

Όσον αφορά την εκτροφή των ζώων, η διατροφή τους βασίζεται σε βιολογικές ζωοτροφές, ενώ απαγορεύεται η χρήση ορμονών και συνθετικών φυραμάτων για γρήγορη ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και γενικότερα στην ευζωία, προβλέποντας την πρόσβαση σε βοσκοτόπους και απαγορεύοντας τον συνωστισμό πολλών ζώων σε μικρούς στάβλους.

Όσον αφορά στα μεταποιημένα τρόφιμα, αυτά παράγονται από βιολογικά συστατικά, ενώ απαγορεύεται η χρήση χημικών προσθέτων, συντηρητικών, χρωστικών, ενισχυτικών γεύσης κ.τ.λ.

Για να χαρακτηριστεί όμως ένα προϊόν βιολογικό, θα πρέπει στο αγρόκτημα ή στο κοπάδι να εφαρμόζεται η μέθοδος βιολογικής καλλιέργειας ή εκτροφής για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να φτάσει στα τρία χρόνια όταν πρόκειται για δενδρώδεις καλλιέργειες ή, εάν είναι αναγκαίο, ο χρόνος μετατροπής μπορεί να επεκταθεί ακόμη περισσότερο. Σε αυτό τον χρόνο το αγροτεμάχιο ή το κοπάδι, από «συμβατικό» μετατρέπεται σε «βιολογικό» και για το λόγο αυτό, το παραπάνω διάστημα αναφέρεται και ως «περίοδος μετατροπής». Το διάστημα αυτό κρίνεται απαραίτητο ώστε το αγροτεμάχιο και κατ’ επέκταση το παραγόμενο προϊόν ή η εκτροφή να «απαλλαχθεί» από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, χημικών λιπασμάτων, αντιβιοτικών κ.ά.

Όσον αφορά στα μεταποιημένα προϊόντα, η επιχείρηση για να προχωρήσει στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων, θα πρέπει να χρησιμοποιεί τεκμηριωμένα βιολογικές πρώτες ύλες και επιτρεπόμενα από την νομοθεσία πρόσθετα. Σε περίπτωση παράλληλης παραγωγής βιολογικών και συμβατικών προϊόντων στις ίδιες εγκαταστάσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα διαχωρισμού μεταξύ των συμβατικών και των βιολογικών τροφίμων/ζωοτροφών. Αυτό σημαίνει, πλήρης και τεκμηριωμένος διαχωρισμός των προϊόντων καθ’ όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (από την παραλαβή των πρώτων υλών και την αποθήκευσή τους έως την επεξεργασία και τη διάθεσή των τελικών προϊόντων).

Ο βιολογικός τρόπος παραγωγής βρίσκει εφαρμογή στις ακόλουθες δραστηριότητες:
 

 • Φυτική Παραγωγή-Παραγωγή στο κτήμα
 • Παραγωγή Μανιταριών
 • Ζωική Παραγωγή-Παραγωγή στο στάβλο
 • Μελισσοκομία
 • Ιχθυοκαλλιέργειες
 • Συλλογή Αγρίων Φυτών και Βοτάνων
 • Συλλογή φυκιών
 • Μεταποίηση Τυποποίηση Εμπορία Τροφίμων
 • Μεταποίηση Τυποποίηση Εμπορία Ζωοτροφών
 • Παραγωγή Τυποποίηση Εμπορία λοιπών προϊόντων στα οποία αναφέρεται το άρθρο 2 παρ.1 ΚΑΝ (ΕΕ) 848/2018:

            - Μαγιά που χρησιμοποιείται ως τρόφιμο ή ζωοτροφή,

            - πατέ, γλυκό καλαμπόκι, αμπελόφυλλα, καρδιές φοινίκων, βλαστοί λυκίσκου και

              άλλα παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών και προϊόντων που παράγονται από αυτά,

            - θαλάσσιο άλας και άλλα άλατα για τρόφιμα και ζωοτροφές,

            - κουκούλι μεταξοσκώληκα κατάλληλο για ξετύλιγμα των ινών του,

            - φυσικές γόμες και ρητίνες,

            - κερί μέλισσας,

            - αιθέρια έλαια,

            - πώματα από φυσικό φελλό, μη συσσωματωμένα, και χωρίς καμία συνδετική ουσία,

            - βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο,

            - μαλλί, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο,

            - ακατέργαστα δέρματα και προβιές που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία,

            - παραδοσιακές φυτικές παρασκευές φυτικής προέλευσης.

 • Εισαγωγή Βιολογικών Προϊόντων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτες χώρες)

Μία επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιείται ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα παραπάνω ή σε συνδυασμό.