Γιατί είναι πιο Ακριβά
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
el   »   Βιολογικά Προϊόντα - F.A.Q.    »   Γιατί είναι πιο Ακριβά

 

 Γιατί είναι πιο ακριβά τα βιολογικά προϊόντα;

 Η αγορά των βιολογικών προϊόντων είναι μια αναπτυσσόμενη και δυναμική αγορά. Τα προϊόντα είναι ανταγωνιστικά και πωλούνται συχνά σε υψηλότερες τιμές από τα συμβατικά. Αυτό μπορεί να οφείλεται:
  • στο υψηλότερο κόστος παραγωγής ( π.χ. οργανικά λιπάσματα, μηχανικός τρόπος καταπολέμησης ζιζανίων, βιολογικές ζωοτροφές),
  • στις μειωμένες αποδόσεις των καλλιεργειών λόγω της εκτατικής φύσης τους,
  • στη μικρή προσφορά που δεν καλύπτει επαρκώς την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων (π.χ. νωπά κηπευτικά, και ζωοτροφές)
  • στην επιβάρυνση του κόστους ελέγχου και πιστοποίησης των προϊόντων
Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη:
  1. ότι τα συμβατικά προϊόντα περιέχουν περισσότερο νερό στο σύνολό τους σε σχέση με τα βιολογικά,
  2. το κόστος αποκατάστασης (που πληρώνουμε μέσω της φορολογίας) του φυσικού περιβάλλοντος από την αλόγιστη χρήση των αγροχημικών της συμβατικής γεωργίας,
  3.  το κόστος καταπολέμησης προβλημάτων υγείας που προέρχονται από την παραπάνω χρήση,

 

 τότε, η διαφορά κόστους, όχι μόνο μηδενίζεται αλλά και υπερκαλύπτεται.