Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
15/7/2009

Μέτρο 1.3.2: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 1483/05-06-2009 ΚΥΑ για την στήριξη της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, μέσω συστημάτων Βιολογικής παραγωγής και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και της υπ’ αρ. 1720/03-07-2009 ΥΑ σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 1.3.2. «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων», εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1773/15.07.2009 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου.


ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ : Μέτρο 1.3.2: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Επιστροφή

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 1483/05-06-2009 ΚΥΑ για την στήριξη της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, μέσω συστημάτων Βιολογικής παραγωγής

Written By: SuperUser Account Number of Views: 1267