Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
7/7/2009

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη εφαρμογή του μέτρου 132

Σε συνέχεια της 1483 / 05-06-2009 ΚΥΑ, δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. 1720 / 03-07-2009 ΥΑ σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».

Επιστροφή

Σε συνέχεια της 1483 / 05-06-2009 ΚΥΑ, δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. 1720 / 03-07-2009 ΥΑ σχετικά

Written By: SuperUser Account Number of Views: 1233