Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
28/1/2021

Τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το Υπομέτρο 3.1

 
Το ΥΠΑΑ&Τ ανακοίνωσε ότι παρατείνεται έως 26-02-2021 και ώρα 13:00 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε Συστήματα Ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2020.

Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.

Επιστροφή

 

Το ΥΠΑΑ&Τ ανακοίνωσε ότι παρατείνεται έως 26-02-2021 και ώρα 13:00 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε Συστήματα Ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2020.

συνέχεια...

 

Written By: Administrator Account Number of Views: 574