Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
2/12/2020

Πίστωση προκαταβολής της επιδότησης του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος εφαρμογής 2020

 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Δευτέρα 30/11/2020 ξεκίνησε η διαδικασία καταβολής της προκαταβολής του 80% της ετήσιας ενίσχυσης των Δράσεων του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορούν το έτος εφαρμογής 2020. Οι δικαιούχοι παραγωγοί και κτηνοτρόφοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες των στοιχείων υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16).

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, ηλεκτρονικά με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών μέσω της παραπάνω εφαρμογής.

Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί και κτηνοτρόφοι μπορούν να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της προκαταβολής τους. Παράλληλα, πρέπει να κινήσουν τις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στις βάσεις από τις οποίες πραγματοποιούνται οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, καθώς τα ευρήματα κατά των οποίων υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή επανεξετάζονται μόνο μηχανογραφικά.

Ολόκληρη η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ.

Επιστροφή

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Δευτέρα 30/11/2020 ξεκίνησε η διαδικασία καταβολής της προκαταβολής του 80% της ετήσιας ενίσχυσης των Δράσεων του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορούν το έτος εφαρμογής 2020.

συνέχεια...

 

Written By: Administrator Account Number of Views: 579