Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
27/7/2018

Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα Βιολογικά προϊόντα

 

 

Εκδόθηκε ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 848/2018 για τα βιολογικά προϊόντα που αντικαθιστά τον Καν. (Ε.Κ.)834/2007. Τέθηκε σε ισχύ από την 02/05/2018 ενώ θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την 01/01/2021.

 

Δείτε τον Καν. (ΕΕ) 2018/848.

Επιστροφή

 

Εκδόθηκε ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 848/2018 για τα βιολογικά προϊόντα που αντικαθιστά τον Καν. (Ε.Κ.)834/2007. Τέθηκε σε ισχύ από την 02/05/2018 ενώ θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την 01/01/2021.

συνέχεια...

 

Written By: Administrator Account Number of Views: 1585