Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
3/3/2017

Νέα τροποποίηση της πρόσκλησης Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε πώς πραγματοποιήθηκε 3Η τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020. Συγκεκριμένα η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 24-01-2017 έως 13-03-2017. 

Το διαθέσιμο link για την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια είναι το: Δείτε το Κείμενο 

Οι αποκλειστικοί συνεργάτες μας στα κατά τόπους γραφεία θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Επιστροφή

 

Σας ενημερώνουμε πώς πραγματοποιήθηκε 3Η τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020. Συγκεκριμένα η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 24-01-2017 έως 13-03-2017.

συνέχεια...

 

Written By: Administrator Account Number of Views: 1218