Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
27/9/2013

Δημοσίευση νέας ΚΥΑ για τις Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1683/109963 (ΦΕΚ 2333/ 17.09.13) Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας τροποποιείται / διορθώνεται η ΚΥΑ 079833/24.10.2011 σχετικά με τις «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» (μέτρο 2.1.4, Π.Α.Α. 2007−2013).

Βρείτε εδώ τη νέα ΚΥΑ.

Επιστροφή

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1683/109963 (ΦΕΚ 2333/ 17.09.13) Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας τροποποιείται / διορθώνεται η ΚΥΑ 079833/24.10.2011 σχετικά με τις «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» (μέτρο 2.1.4, Π.Α.Α. 2007−2013).  

συνέχεια...

Written By: Maria Kornarou Number of Views: 3810