Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
3/1/2013

Δημοσιεύθηκε η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μέτρο 133

Δημοσιεύθηκε η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α.Π. 18813/24-12-2012) για το Μέτρο 133 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του Άξονα 1 του ΠΑΑ.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας είναι από 2 Ιανουαρίου 2013 έως 18 Φεβρουαρίου 2013.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μέτρο, έχουν ομάδες παραγωγών γεωργικών προϊόντων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που απαρτίζονται αποκλειστικά από δικαιούχους του Μέτρου 132 του ΠΑΑ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

Σχετικά έγγραφα:

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μέτρο 133

Περίληψη 2ης Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μέτρο 133

Αίτηση Ενίσχυσης & Φύλλο Ελέγχου Πληρότητας του Φακέλου
 

Επιστροφή

Δημοσιεύθηκε η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α.Π. 18813/24-12-2012) για το Μέτρο 133 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του Άξονα 1 του ΠΑΑ.

Written By: Maria Kornarou Number of Views: 1986