Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
16/7/2007

Τροποποίηση του Κανονισμού (EOK) Ε.Ε. 2092/91 (Παράρτημα ΙI)

Το Ινστιτούτο ΒΙΟ Ελλάς σας ενημερώνει για την τροποποίηση του Κανονισμού (EOK) Ε.Ε. 2092/91 (Παράρτημα ΙI) περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής. Συγκεκριμένα για την ουσία «μεταλδεΰδη» αναφέρεται: "Στο παράρτημα II μέρος Β σημείο 1 («Φυτοπροστατευτικά προϊόντα») πίνακας III («Ουσίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε παγίδες ή/και σε εξατμιστήρες») του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, για την ουσία «μεταλδεΰδη» η ημερομηνία «31 Μαρτίου 2006» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Μαρτίου 2008»."

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ : Τροποποίηση του Κανονισμού (EOK) Ε.Ε. 2092/91

Επιστροφή

Τροποποίηση του Κανονισμού (EOK) Ε.Ε. 2092/91 (Παράρτημα ΙI)

Written By: SuperUser Account Number of Views: 1503