Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
30/4/2012

Νέα Παράταση έως 15/05/2012 για το Πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το ΥΑΑ&Τ (Αριθ. πρωτ.: 1792/50664), παρατείνεται εκ νέου, από 30.04.2012 σε 15.05.2012 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013.
 

Βρείτε εδώ τη σχετική Απόφαση παράτασης.

Επιστροφή

Σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το ΥΑΑ&Τ (Αριθ. πρωτ.: 1792/50664), παρατείνεται εκ νέου, από 30.04.2012 σε 15.05.2012 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013.

Written By: Administrator Account Number of Views: 1429