Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
30/3/2012

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η εγκύκλιος 1487/39717/27.03.2012, μέσω της οποίας δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τον προενταξιακό έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων των δράσεων του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις».

Πέρα της παραπάνω εγκυκλίου, παρακάτω μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα διευκρινιστικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί έως σήμερα και αφορούν στα προγράμματα της Βιολογικής Γεωργίας (Δράση 1.1) και Βιολογικής Κτηνοτροφίας (Δράση 1.2):

- Αριθ. Πρωτ.: 262/6028/18.01.2012 (Διευκρινίσεις για τη Βιολογική Γεωργία)

- Αριθ. Πρωτ.: 973/24487/01.03.2012 (Διευκρινίσεις για τη Βιολογική Γεωργία)

- Αριθ. Πρωτ.: 972/24484/01.03.2012(Διευκρινίσεις για τη Βιολογική Κτηνοτροφία)

Επιστροφή

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η εγκύκλιος 1487/39717/27.03.2012, μέσω της οποίας δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τον προενταξιακό έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων των δράσεων του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις».

Written By: Administrator Account Number of Views: 1860