Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
28/3/2012

Από Πέμπτη 29/03/2012 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων πληρωμής του Μέτρου 132 - συμμετοχή σε συστήματα

Από Πέμπτη 29 Μαρτίου ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων για το Μέτρο 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων». Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων πληρωμής είναι 30 ημέρες (έως και Παρασκευή 27/4/2012).

Δικαιούχοι του Μέτρου 132, ήταν παραγωγοί οι οποίοι εφαρμόζουν Βιολογική Γεωργία (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 834/2007), παραγωγοί ενταγμένοι στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή (AGRO 2.1- AGRO 2.2) και, τέλος, παραγωγοί ενταγμένοι στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος (AGRO 3).

Βρείτε εδώ τα σχετικά με το Μέτρο 132 έγγραφα:

1. Την Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων πληρωμής.

2. Λοιπά έγγραφα του Μέτρου [Οδηγός Εφαρμογής του μέτρου 132 (Ι και ΙΙ), Αίτηση Πληρωμής, ΥΑ 1720_03/07/09, ΥΑ 14813-2011 _(ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ), Έντυπο Επιτόπιου Ελέγχου].

Επιστροφή

Από Πέμπτη 29 Μαρτίου ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Written By: Administrator Account Number of Views: 1553