Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
9/3/2012

Νέα Παράταση έως 30/03/2012 για τo Πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας

Σύμφωνα με Απόφαση του ΥΑΑ&Τ, παρατείνεται από 12/03/2012 σε 30/03/2012 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για το Πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας (βλ. σχετικά Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. 74/4119/13-01-2012).

Βρείτε εδώ τη σχετική Απόφαση.

Επιστροφή

Σύμφωνα με Απόφαση του ΥΑΑ&Τ, παρατείνεται από 12/03/2012 σε 30/03/2012 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για το Πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας (βλ. σχετικά Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. 74/4119/13-01-2012).

Written By: Administrator Account Number of Views: 1551