Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
2/3/2012

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των Προγραμμάτων της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα της Βιολογικής Γεωργίας (Ορθή Επανάληψης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και Βιολογικής Κτηνοτροφίας, εκδόθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων διευκρινιστικές επιστολές σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων.

Βρείτε εδώ τις διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογής του Προγράμματος της Βιολογικής Γεωργίας και εδώ τις διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογής του Προγράμματος της Βιολογικής κτηνοτροφίας.

Επιστροφή

Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα της Βιολογικής Γεωργίας (Ορθή Επανάληψης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και Βιολογικής Κτηνοτροφίας, εκδόθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων διευκρινιστικές επιστολές σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων.

Written By: Administrator Account Number of Views: 1429