Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
24/2/2012

Παρατείνεται έως 12/03/2012 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας

Σύμφωνα με την Ορθή Επανάληψη της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 74/4119/13-01-2012), παρατείνεται για τις 12/03/2012 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για το πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας, ενώ, εξαιρείται η καλλιέργεια της μηδικής από την απαίτηση για υποχρεωτική εφαρμογή αγρανάπαυσης κατά τα δυο πρώτα έτη, για καλλιέργειες που εντάσσονται στο Πρόγραμμα με περίοδο προσαρμογής (παρ. 8 σημείο ββ).

Βρείτε εδώ τη σχετική Ορθή επανάληψη της Πρόσκλησης.

Επιστροφή

Σύμφωνα με την Ορθή Επανάληψη της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 74/4119/13-01-2012), παρατείνεται για τις 12/03/2012 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για το πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας,

Written By: Administrator Account Number of Views: 1619