Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
20/2/2012

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Βιολογική Κτηνοτροφία

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας (Δράση 1.2 του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις»).


Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 24/2/2012 έως 30/3/2012.

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επιστροφή

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας (Δράση 1.2 του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις»).

Written By: Administrator Account Number of Views: 1356