Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
16/1/2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 1.1 του μέτρου 214 (Βιολογική Γεωργία)

Επισυνάπτουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 1.1 του μέτρου 214 (Βιολογική Γεωργία).

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 16/01/2012 έως 29/02/2012.

Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 1.1 του μέτρου 214 (Βιολογική Γεωργία).
Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 16/01/2012 έως 29/02/2012.

Written By: Administrator Account Number of Views: 2384