Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
16/11/2011

Μέτρο 133 Προβολή - προώθηση βιολογικών οίνων

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2427/2.11.2011) η απόφαση που αφορά τον Καθορισμό ενισχύσεων και διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου 133 του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2011, μέτρο που περιλαμβάνει δράσεις προβολής προώθησης βιολογικών οίνων.

- Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση στο πλαίσιο συστημάτων ποιότητας (βιολογική παραγωγή / AGRO 2)

- Κάθε επιλέξιμη ομάδα παραγωγών θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη

-΄Εχει μέγιστη διάρκεια δράσης τρία έτη

- Η Δημόσια δαπάνη που χορηγείται ως ενίσχυση στους δικαιούχους ανέρχεται στο 70% και των δικαιούχων στο 30%

- Το μέγιστο ποσό ανά ομάδα ανέρχεται σε 100.000 €.

 

Πηγή: www.keosoe.gr

 

Δείτε την ΚΥΑ εδώ.

Επιστροφή

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2427/2.11.2011) η απόφαση που αφορά τον Καθορισμό ενισχύσεων και διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου 133 του Άξονα 1

Written By: Administrator Account Number of Views: 1212