Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
10/6/2011

Νέα Προκήρυξη για τη Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία

Απόσπασμα συνέντευξης τύπου:

 

"Για τις πολυαναμενόμενες γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις. Στις αρχές Ιουλίου ανακοινώνονται προκηρύξεις ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν:

· τη βιολογική γεωργία, 140 εκ. €,

· τη βιολογική κτηνοτροφία, 45 εκ. €,

· δράσεις απονιτροποίησης, 125 εκ. €, για

· την προστασία των υγροτοπικών συστημάτων, 20 εκ. €, και

· τις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις για πρώην και νυν καπνοπαραγωγούς 120εκ. €."

 

Για το πλήρες κείμενο της συνέντευξης τύπου, επισκεφτείτε το http://www.minagric.gr/greek/press/2011/06/greek010611.shtml

Επιστροφή

 Συνέντευξη Τύπου κ. Κώστα Σκανδαλίδη, ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Written By: Administrator Account Number of Views: 1690