Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
11/1/2011

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 1.3.2

Κατόπιν της ολοκλήρωσης των διοικητικών ελέγχων, της αξιολόγησης, της εξέτασης των προσφυγών και των (προενταξιακών) δειγματοληπτικών ελέγχων των Αιτήσεων Ενίσχυσης που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 132 του Άξονα Ι του ΠΑΑ, καταρτίσθηκαν οι οριστικές συγκεντρωτικές καταστάσεις των ενταχθέντων και των απορριφθέντων.

Εδώ μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση, καθώς και τις καταστάσεις επιτυχόντων και απορριπτομένων της πρόσκλησης.

 

Δικαιούχοι 1.3.2

Απορριπτόμενοι Επιλαχόντες 1.3.2

Απορριπτόμενοι Μη Επιλέξιμοι

 

Επιστροφή

 Κατόπιν της ολοκλήρωσης των διοικητικών ελέγχων, της αξιολόγησης, της εξέτασης των προσφυγών και των (προενταξιακών) δειγματοληπτικών ελέγχων

Written By: Administrator Account Number of Views: 2466