Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
20/9/2010

Βασικές και πρόσθετες διατάξεις άσκησης της βιολογικής Υδατοκαλλιέργειας

Στις 31/08/2010 εκδόθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1343-31/08/2010), η Απόφαση που καθορίζει «Βασικές και πρόσθετες διατάξεις άσκησης της βιολογικής Υδατοκαλλιέργειας, στα πλαίσια των Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και Καν. (ΕΚ) 710/2009 της Επιτροπής».

Το Ινσιτούτο Ελέγχου και Πιστοποίησης «ΒΙΟ Ελλάς», είναι ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με την Πιστοποίηση Βιολογικών ιχθύων, αρχικά στο τέλος του 2007 με βάση το ιδιωτικό πρότυπο της εταιρείας Naturland και τώρα, από την 01/07/2010 με την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 710/2009, με βάση τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για τα βιολογικά προϊόντα.

Το Ινσιτούτο «ΒΙΟ Ελλάς» διαθέτει διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το πρότυπο 45011 για την Πιστοποίηση βιολογικών ιχθύων (Αρ. Πιστ. 106) και εμπειρία στις επιθεωρήσεις βιολογικών ιχθυοκαλλιεργειών 3 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες: κα. Κασιδόκωστα Παναγιώτα (210-8211940).

Όλο το κείμενο της Απόφασης στο συνημμένο αρχείο.

Επιστροφή

Στις 31/08/2010 εκδόθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1343-31/08/2010), η Απόφαση που καθορίζει «Βασικές και...

Written By: SuperUser Account Number of Views: 1945