Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
30/8/2010

Συμπληρωματικές αιτήσεις βιολογικών Αιτωλοακαρνανίας

Από τις 29 Ιουλίου δέχεται αιτήσεις για τροποποίηση συμβάσεων από τους δικαιούχους των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας και βιολογικής κτηνοτροφίας η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας.

Οι συμπληρωματικές αιτήσεις αφορούν τους δικαιούχους για τους οποίους, μετά την ψηφιοποίηση της Ενιαίας Ενίσχυσης 2009, προκύπτουν λιγότερες εκτάσεις από αυτές που είχαν ενταχθεί.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν εντός διμήνου.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τριανταφύλλου Γρηγόριος 2631055551, βιολογική γεωργία Σχίζας Φώτιος 2631055542 για την βιολογική κτηνοτροφία.

Επιστροφή

Από τις 29 Ιουλίου δέχεται αιτήσεις για τροποποίηση συμβάσεων από τους δικαιούχους των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας και

Written By: SuperUser Account Number of Views: 1319