Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
7/8/2009

Νέος Κανονισμός για την παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών

Εκδόθηκε στις 05/08/2009 ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 710/2009, συμφώνα με τον οποίο, τροποποιείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες για τη βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών.

Επιστροφή

Εκδόθηκε στις 05/08/2009 ο Κανονισμός

Written By: Administrator Account Number of Views: 1205