Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
13/8/2009

Παράταση ως 21/9/2009 για το μέτρο 1.3.2

Ανακοινώθηκε από το ΥΑΑ&Τ παράταση της υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη στο Μέτρο 1.3.2 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013».

Ως νέα ημερομηνία λήξης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ορίστηκε η 21/09/2009 ενώ, ως νέα ημερομηνία λήξης για την κατάθεση των φακέλων υποψηφιότητας στις Νομαρχίες, η 22/09/2009.

Δείτε την σχετική απόφαση.

Επιστροφή

Ανακοινώθηκε από το ΥΑΑ&Τ παράταση

Written By: SuperUser Account Number of Views: 1292